Keskkonnaamet avas keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS uue teenuse, mille kaudu saab lisaks teistele keskkonnakaitselubadele taotleda ka keskkonnaregistreeringuid. Veebiteenuse kaudu saavad ettevõtjad registreeringud kiiremini, kuna kolmandik neist tehakse automaatselt.

Keskkonnakaitseluba peab olema ettevõtetel, kes soovivad kasutada loodusvarasid või kelle tegevus saastab keskkonda. Keskkonnakaitselubasid on kolme liiki: kompleksload, keskkonnaload ja registreeringud. Keskkonnaregistreeringuid antakse väikese keskkonnamõjuga tegevustele, selle alusel tegutsev ettevõte ei pea maksma riigilõivu ega saastetasu. Näiteks on registreeringut vaja väikestele katlamajadele ja tanklatele, aga ka pinnase või küttesüsteemi veekogusse paigaldamiseks või jäätmete vedamiseks.

Keskkonnaregistreeringut vajavate tegevuste kohta saab lähemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt (jäätmekäitleja registreeringõhuvaldkonna registreeringveevaldkonna registreering).

Scroll to Top