Jäätmeload ja nende taotlemine

Koostame keskkonnaloa jäätmete eriosa ehk jäätmeloa taotlusi ja aitame jäätmeloa taotlemisel. Samuti aitame koostada jäätmekäitleja registreeringutaotlusi.

Pakume kompleksset teenust, mis sisaldab kogu vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja Keskkonnaametiga suhtlemist keskkonnaloa taotlemisel.

Samuti võimaldame soovi korral kogu hilisema keskkonnaalase aruandluse haldusteenust st esitame teiepoolsete lähteandmete alusel teie ettevõtte keskkonnaaalaseid aastaaruandeid.

Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmeluba vaja:

 • jäätmete kõrvaldamiseks;
 • jäätmete taaskasutamiseks;
 • ohtlike jäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus;
 • metallijäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus;
 • jäätmete tekitamiseks maavara kaevandamisel või rikastamisel;
 • jäätmehoidla käitamiseks;
 • prügila käitamiseks;
 • prügila ja jäätmehoidla järelhoolduseks.

Vastavalt jäätmeseadusele peab jäätmekäitleja registreeringutaotlus olema esitatud isikul, kes:

 • on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest, kuid kes taaskasutab või kõrvaldab jäätmeid;
 • veab jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses;
 • kogub jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses;
 • korraldab vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel;
 • tegutseb jäätmete edasimüüjana;
 • osutab kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo teenust.
Scroll to Top